dilluns, 20 de febrer de 2012

Guerra o revolució?

Guerra o revolució?

Amb la pel·lícula "Terra i llibertat" podem arribar a entendre millor alguns conceptes sobre la guerra civil espanyola. Et presento tres talls que serveixen per explicar-te el dilema sobre la revolució i la guerra.
Com ja saps en un principi es posa en marxa una autèntica revolució social durant la guerra civil. En els primers mesos els anarquistes i milícies del POUM, entre altres, van iniciar un procés revolucionari que consistia en l'ocupació i col·lectivització de terres i fàbriques, i en la lluita a través de les milícies, com un element especialment revolucionari. Però no totes les forces republicanes estaven a favor d'aquest procés; els comunistes (estalinistes) i les forces republicanes no marxistes volien aturar aquest procés revolucionari i volien unificar les milícies en un Exèrcit Popular. Aquesta divergència en l'estratègia i l'oportunitat de la revolució havia d'acabar en un enfrontament violent: els fets de maig de 1937.

En aquesta primera seqüència veurem com es discuteix sobre el repartiment o col·lectivització de les terres d'un poble de l'Aragó recent ocupat pels milicians.


Després de visualitzar aquesta seqüència sabries respondre les següents qüestions?

a) Quines dues posicions es plantegen en aquesta discussió, sobre les terres del poble?
b) Quines ventatges hi veuen els favorables a la col·lectivització?
c) Quins motius planteja el milicià contrari a la col·lectivització?


En la segona seqüència veiem una discussió i votació sobre la necessitat d'unificar-se o no amb l'Exèrcit Popular.Després de visualitzat aquesta seqüència sabries respondre aquestes qüestions?

a) Quins guanys o millores tindrien les milícies a l'integrar-se a l'Exèrcit Popular?
b) Per què creuen que integrar-se a l'Exèrcit seria destruir l'esperit de la revolució?
c) Què hi guanya o què pretén Stalin, segons aquests milicians?


En la tercera seqüència ens trobem enmig dels fets de maig de 1937.Després de visualitzar la tercera seqüència sabries respondre les següents qüestions?

a) Quina crítica es fa dels estalinistes?
b) Com es tracta als del POUM?
c) Com comencen els fets de maig a Barcelona?

Arxiu del blog